Vi arbetar som kontrollansvarig i hela Uppsala. Då du anlitar oss som kontrollansvarig kan du känna dig trygg.

Vi ser till att:

  • kontroll- och rivningsplaner följs
  • de kontroller och besiktningar som krävs för att byggnaden eller anläggningen ska uppfylla lagstiftningens krav utförs såsom god tillgänglighet, brandsäkerhet, låg energianvändning i byggnaden och bra ventilationsgenomströmning
  • finnas på plats då du önskar att ha oss där vid besiktningar, det tekniska samrådet, slutsamrådet och vid andra kontroller

 

Vi finns för dig – vi ger dig stöd från bygglov till slutbesked!

Ett tips till dig som befinner dig i en byggprocess är att så tidigt du kan ta kontakt med oss. Ju förr desto bättre. På så vis kan vi enklare påverka dig i ditt byggprojekt och se till att det får rätt kvalitet – redan från början. Arbetet flyter på smidigare och det blir dessutom mer ekonomiskt för dig i din roll som byggherre.

 

Vad gör den som är kontrollansvarig?

Tillsammans med byggherren tar den kontrollansvarige fram ett förslag till en kontrollplan. Att se till att kontrollplanen följs och att de kontroller som är nödvändiga utförs hör också till den kontrollansvariges bord. Att närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök är också den kontrollansvariges roll. Att dokumentera byggplatsbesöken är också något som den kontrollansvarige ska sköta. Det är viktigt att han eller hon ger sitt utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden.

 

När behöver jag en kontrollansvarig?

En certifierad kontrollansvarig är nästan alltid vad som krävs vid ett byggnadsprojekt. Då inte byggnadsnämnden har beslutat något annat, (plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 10 kap. 10 §) behöver du ingen kontroll- och kvalitetsansvarig enligt PBL när du endast vill genomföra små ändringar av ett en- eller tvåbostadshus.

 

Hör av dig till oss när du är i behov av en kontrollansvarig i Uppsala eller i närliggande område! Eller är du kanske bara nyfiken och vill höra mer? Fyll då enkelt i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, på denna sida. Så snart vi kan hör vi av oss till dig!

 

Kontaktformulär