Hej & välkommen till Aktiebolaget LO Johansson!

Jag arbetar som kontrollansvarig i Uppsala och är till för att hjälpa dig från bygglov till slutbesked!

 

Vad gör en kontrollansvarig?

Tillsammans med byggherren tar den kontrollansvarige fram ett förslag till en kontrollplan. Att se till att kontrollplanen följs och att de kontroller som är nödvändiga utförs hör också till den kontrollansvariges bord. Att närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök är också den kontrollansvariges roll. Att dokumentera byggplatsbesöken är också något som den kontrollansvarige ska sköta. Det är viktigt att han eller hon ger sitt
utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden.

 

Vi bryr oss om och vi tar ansvar för det vi tar oss an.

Vi kan hjälpa dig med:

Vårt upptagningsområde är Uppsala och Norra Stockholm.

Kontaktformulär